Børnekoret

Børnekoret i Holte Kirke havde sin første korprøve i august i 2019. Korsangen har været en succes lige siden den allerførste dag. Med mere end 60 tilmeldte børn udvides korarbejdet nu til også at omfatte et junior for børn i 3-4 klasse.

Efter sommerferien optager vi nye børn i koret. Der er ingen krav om nogen forkundskaber for at deltage i børnekoret. Alle børn kan nemlig lære at synge.

Efter sommerferien optager vi nye børn i koret

Korarbejdet er organiseret i to kor med aldersopdeling:

Børnekoret Hold A for børn i 1. klasse    Tirsdag kl. 14.10-14.55

Børnekoret Hold B for børn i 1-2. klasse Tirsdag kl. 15.05-15.50

Juniorkoret Hold A for børn i 3-4 klasse  Tirsdag kl. 16.00-16.45 

Juniorkoret Hold B for børn i 3-4 klasse  Torsdag kl. 15.00-15.45

Begge kor øver i Holte Kirkes Sognegård. Vi organiserer afhentning af børnene i 1-2. klasse fra skolerne på Rønnebærvej og Grünersvej med en frivillig ordning blandt forældrene. Hvis alle melder sig, så har man kun opgaven ca. én gang pr sæson. Efter korprøven følges Børnekoret Hold A tilbage til SFO'en. I Børnekoret Hold B sørger forældrene selv for, at børnene bliver afhentet.

Det er gratis at gå til kor i Holte Kirke.

Har du spørgsmål, så kontakt korleder Henrik Schrøder. – Eller mød op og få et indtryk af, hvad korarbejdet går ud på. 

Tilmelding:

Børnekoret 2021/22:   Tilmelding via dette link: 

Holte Kirkes Børnekor - Tilmelding

Juniorkoret 2021/22:   Tilmelding via dette link: 

Holte Kirkes Juniorkor - Tilmelding

Organist og korleder Henrik Schrøder

Telefon: 51 84 02 22

Mail: henrikschroder@outlook.dk

Børnekoret i Holte Kirke havde sin første koncert