Velkommen!

Vi glæder os til at se alle de børn og unge, samt deres familier, som lægger vejen forbi i forbindelse med den ene eller den anden af vores aktiviteter.

Vi tilbyder salmesang for de alleryngste. Minikonfirmandundervisning for sognets 3. klasser. Spaghettigudstjenerne, fastelavn, høstgudstjensten og juletræsfesten giver os anledning til at invitere til bønevenlige familiegudstjenster.

 

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Søndag den 3. marts kl. 10:30

Efter familiegudstjensten, hvor det undtagelsesvis på denne dag er tilladt at medbringe sabler og lyssværd i kirken, samles vi uden for sognegården til tøndeslagning. Der er en tønde til børn under 10 og en til de større børn. Menighedsrådet byder på fatslavnsboller, kaffe, te og saftevand i sognegården i al den tid det måtte tage at banke de hårde tønder til pindebrænde, så kattedronninger og konger kan blive kåret.