Udgivet lør d. 12. sep 2020, kl. 12:50

Den 29. juni gik udskiftningen af kirkens tag i gang.  Taget var nedslidt og forvitret , hvorfor udskiftning var påkrævet. 

Byggepladsen er på kirkens grund. I videst muligt omfang er pladsen foran kirken holdt fri.  Al arbejde udføres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7:00 og kl. 18:00. Men enkelt lørdage har også været anvendt. Entreprenøren er indforstået med, at al arbejde skal udføres under hensyn til kirkens naboer. 

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder er i det omfang det kan lade sig gøre taget hensyn til omgivelserne med opmærksomhed på i videst muligt omfang at undgå støv, støj- og vibrationgener. Unødig støj fra håndværkerne, f.eks fra musikanlæg er ikke tilladt. 

Hele taget bliver udskiftes. Arbejdet forventes afsluttet medio januar 2021. 

Der er opsat skilte med kontaktoplysninger til entreprenør og byggeledelse, hvortil henvendelser kan rettes under byggeriet. 

Kirkekontoret kan ligeledes kontaktes mandag til fredag kl. 9-13 på tlf: 45422177.

Kategorier Ukategoriseret