Udgivet fre d. 19. jun 2020, kl. 12:50

Mandag den 29. juni sætter menighedsrådet udskiftningen af kirkens tag i gang.

Hele taget skal udskiftes. Arbejdet forventes afsluttet medio december.  

Byggepladsen indrettes på kirkens grund. Pladsen foran kirken holdes fri og vil ikke blive anvendt som   byggeplads. Lastbilkørsel vil forekomme på Rudemarken, hvorfra aflæsningen og afhentningen af byggematerialer vil foregå.     

Al arbejde udføres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 18:00. Entreprenøren er indforstået med, at al arbejde skal udføres under hensyn til kirkens naboer. Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder vil der i det omfang det er muligt, blive taget hensyn til omgivelserne med opmærksomhed på i videst muligt omfang at undgå støv, støj- og vibrationgener. Unødig støj fra håndværkerne, f.eks fra musikanlæg er ikke tilladt. 

Taget er nedslidt og forvitret , hvorfor udskiftning er påkrævet . Vi håber således at I vil bære over med generne i anlægsperioden. 

Der vil blive opsat skilte med kontaktoplysninger til entreprenør og byggeledelse, hvortil henvendelser kan rettes under byggeriet. Og kirkekontoret vil ligeledes kunne svare på telefoniske henvendelser tirsdag-fredag ml. 9 og 13.

Kategorier Ukategoriseret