Udgivet tor d. 13. aug 2020, kl. 14:22

Vi glæder os til at tage imod årets konfirmander!

Undervisningen begynder 1. september for Holte Skole Grünersvej og 3. september for Holte Skole Rønnebærvej, kl. 8.00- 9.30.

Tidspunktet for undervisning vil fremover fremgå af skoleskemaet.

Undervisningsplanen:

Vi mødes i uge: 36, 37,  39, 41, 43, 44 (kl. 13-17), 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 (kl. 13-17), 14, 16 (kl. 13-17).

Der vil undervejs blive et par ekstra begivenheder, bl.a. skal vi lørdag eftermiddag, den 19. september, deltage i et stor event på Frilandsmuseet i Brede. Konfirmanderne skal i mindre grupper rundt til forskellige poster, hvor de skal opleve noget og løse opgaver. Ved den lejlighed har vi brug for nogle forældre, der kan gå med. Der skal være to voksne i hver gruppe.

Som en del af undervisningen er konfirmanderne med til gudstjeneste, søndage kl. 10.30, eller en af de mange eftermiddagsgudstjenester, der vil være et par af i løbet af året. Mn møder 10 gange fordelt jævnt over året. Har man mor eller far med, tæller det dobbelt, da vi mener, I får des mere ud af gudstjenesten, når den bliver en fælles begivenhed.

De, der ønsker at deltage, men endnu ikke har fået tilmeldt sig, kan henvende sig til kordegn Claus Holmen på kirkekontoret fra tirsdag den 18. august.

På gensyn!

Kategorier Konfirmation