Udgivet ons d. 16. sep 2020, kl. 14:18

Valgforsamlingen den 15. september i Sognegården blev der valgt 9 medlemmer til menighedsrådet. Dorte Lemche, Marianne Koester, Kitty B. Holte og Else Scheel ønskede ikke at genopstille. 

Efter en velgennemført valghandling med en masse gode, positive og opløftende indlæg fra alle kandidater afslørede stemmeoptællingen, at det kommende menighedsråd, der tiltræder og konstituerer sig onsdag den 25. november har, idet der ikke efterfølgende er indleveret en alternativ liste - følgende sammensætning:

Sven P. Larsen (formand og kontaktperson), Gerda Christensen (kasserer), Michael Seistrup (kirkeværge), Johanne A. Scheel, Ulla M. Dyrvang, Lone Elvig, Dorthe Klemmesen, Lars Bjørn og Henrik Lindstrøm.

Som stedfortrædere valgtes: Henrik Holt Larsen, Poul René Wilms, Marianne Koester og Dorte Lemche.

Klager over valgbestyrelsen og valget

Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

Inden biskoppen træffer afgørelse, indhentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen. 

Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn.

Kategorier Menighedsrådsvalg