Udgivet tor d. 12. aug 2021, kl. 12:45

Konfirmationsforberedelsen 2021-22 Holte Kirke

 Velkommen til ’præst’!

Vi går ind i et år hvor der pt. ingen Corona-restriktioner er i kirken, og vi derfor, i modsætning til de sidste to år, forhåbentlig kan gennemføre al konfirmations-undervisningen, det er så glædeligt!

Da provst, Grete Bøje går på pension i efteråret, og hendes stilling derfor bliver vakant, har vi ansat stud.teol. Lill-Britt Myhlenfordth Reffstrup som konfirmandlærervikar, for at varetage undervisningen af 8.G, 8.V og 8.Z.

 Konfirmationsforberedelsen er bestemt til 48 lektioner af 45 minutter i skoletiden.

Desuden deltagelse i enkelte ekstra-arrangementer.

Det hører med til undervisningen at deltage i gudstjenesten søndag kl. 10.30. Hver konfirmand skal komme 10 gange fordelt over året. Hvis man har far eller mor med, får man 2 krydser, da vi mener det er en god idé, at familien er fælles om sagen.

 Undervisningen foregår i sognegården ved Holte kirke.

Elever fra Holte Skole, matrikel Grüners vej: fra kl. 8.00 – 9.30 om tirsdagen (datoerne hvor der er konfirmationsundervisning vil fremgå af skoleskemaet og holtekirke.dk)

Elever fra Holte Skole matrikel Rønnebærvej: fra kl. 8.00- 9.30 om onsdagen (8.V og 8Y) og om fredagen (8.X og 8.Z) (her vil datoerne selvfølgelig også fremgå af skoleskemaerne)

Vi har, synes vi selv, allerede planlagt mange spændende ting til konfirmanderne; Ikon-maling, besøg af Folkekirkens Nødhjælp et forløb om bæredygtighed og socialt ansvar – kirkerundtur, pilgrimsvandring, teater og meget, meget mere.

Dåb.                                                                                                                     

De konfirmander, der ikke er døbt, skal i løbet af vinteren beslutte sig for det, og tale med en af os præster om det. For at blive døbt skal konfirmandens forældre i god tid registrere det på kirkekontoret.

Konfirmation.

Elever fra Holte Skole, Matrikel Rønnebærvej konfirmeres St. Bededag, den 13. maj.

8.Y kl. 9, 8.Z kl. 10.30, 8.X kl. 12, 8.V kl. 13.30

 Elever fra Holte Skole matrikel Grünersvej, konfirmeres Kr. Himmelfartsdag den 26. maj 2022

8. E, kl. 9. 30, 8. F. kl. 11.00, 8.G kl. 12.30.

Øvrige efter nærmere aftale.

Mail til Lise: Kldo@km.dk, tlf. 30315456

Mail til Lill-Britt: mail@lill-britt.dk, tlf. 52309099

Mail til Christian: cft@km.dk, 27576058 el. i sognegården 45422177#5


Vi glæder os!

 Lill-Britt Myhlenfordth Reffstrup, Christian Fink Tolstrup og Lise Djernes Østergaard


Tilmelding til konfirmandundervisning 2021/22

(tryk på linket) Tilmelding tryk her


Kategorier Konfirmation