Torsdag d. 11. januar 2024, Kl. 19:30 til kl. 21:00

Vi møde i sognegården kl. 19.30 i sognepræst Christian Fink Tolstrups læsekreds. Var du ikke med sidste torsdag, kan du sagtens droppe ind denne torsdag.

"Det er ikke en studiekreds!", pointerer Christian, og lægger dermed op til, at det er ved samtaler, dialog, meningsudvekslinger, at vi skal prøve at finde frem til, hvem Paulus var og hvad han havde på hjertet.


Paulus var ikke en af de 12 apostle. Alligevel kaldte han sig apostel, fordi han så Jesus i et syn, der omvendte ham fra kristenforfølger til radikal kristen.

Han blev, læste jeg (kordegnen i Holte Kirke) i en artikel - kristendommens Lenin, som ensrettede menighederne, han blev imam (iflg. artiklen), som fortalte, hvordan kristne skal leve, og han blev fundamentalist med foragt for andre fortolkninger.

Uden hans indsats var kristendommen forsvundet (ikke kordegnens, men artiklens påstand) som sandkorn i historiens ørken. I Paulus’ breve kan man følge hans arbejde som lærer og problemknuser. Udadtil tilpassede han sig den politiske magt, indadtil krævede han tilpasning til den rette lære.

Teksterne har skiftende karakter og indhold, fortæller Christian Tolstrup, det er historier, breve, bekendelser, diskussioner, etik og dogmatik. Vi vil derfor også gå til sagen på forskellig måde, og læse, ikke kun for at blive klogere, men for at finde ’åndelig føde’.

Alle, uanset forudsætninger, kan være med. Det er undren over, at ’Guds ord er en lygte for min fod, et lys på min vej’, og forundring over, at ’Guds ord skaber, hvad det nævner’, der driver os.

Kom og vær med torsdage: 23/11, 7/12, 11/1, 25/1, 8/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5

Kl. 19.30-21 i Holte Kirkes sognegård, Solbakken 56

Meld gerne din interesse til sognepræst, Christian Fink Tolstrup, CFT@km.dk

Bibel StudieKreds
Medvirkende
Christian Fink Tolstrup
Sted Solbakken 56, 2840 Holte, Solbakken 56, 2840 Holte