Søndag d. 12. december 2021, kl. 10:30
Gudstjeneste med Luciaindslag
Sted Solbakken 56, 2840 Holte, Solbakken 56, 2840 Holte