Alle afstandskrav er ophævet.

Den 14. august blev alle restriktioner for afholdelse af gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger ophævet. 

Gudstjenesterne flyttes ind i sognegården

Kirkerummet vil fra 1. januar og frem til starten af marts 2022 være lukket for kirkelige handlinger. Kirkens vægge skal males, og der vil være stilladser, pressinger, et indpakket orgel, nedtagne lysekroner, manglende højttalere og et alter pakket ind i plastik i kirken, som ikke på nogen måde vil være indbydende for forkyndelse - medmindre man er maler. Alle højmesser vil blive afholdt i Store Sal i sognegården. Biskoppen af Helsingør Stift har givet sin tilladelse, og alle præster og ansatte glæder sig til at atge salen i brug til søndagens gudstjenester. Første gang Nytårsdag, den 1. januar kl. 16.