Den 14. august blev alle restriktioner for afholdelse af gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger ophævet. 

Alle afstandskrav er ophævet.