Formand

Sven Paul Larsen
Rude Vang 118, 2840 Holte
E-mail: sven.larsen@mail.dk
Tlf.: 2051 9350

Næstformand 

Henrik Christian Lindstrøm

E-mail: henrik.lindstroem@yahoo.dk

Kirkeværge

Kirsten I. Larsen
Rude Vang 118, 2840 Holte
E-mail: sven.larsen@mail.dk
Tlf.: 2051 9350

Kasserer

Gerda Christensen
Vejlesøparken 13, 2. tv., 2840 Holte

Menigt medlem

Lone Elvig

Menigt medlem

Lars Bjørn

Menigt medlem

Dorthe Klemmensen

Menigt medlem

Ulla M. Dyrvang

Menigt medlem

Johanne Albjerg Scheel
Solbakken 65, 2840 Holte

Provst (kirkebogsfører)

Marianne Telling
Bakkefaldet 34, 2840 Holte
E-mail: MT@km.dk

Sognepræst

Christian Fink Tolstrup
Grünersvej 15, 2840 Holte
E-mail: cft@km.dk
Tlf.: 4516 1033

Sognepræst

Lise Djernes Østergaard
Rønnebærvej 51, 2840 Holte
E-mail: kldo@km.dk
Tlf.: 3031 5456

Se også menighedsrådets side på sogn.dk