Bibelmaraton 2016-17

          


 
Vær med til at læse Bibelen fra ende til anden. Vi mødes i Holte Kirkes nye sognegården, ca. hver anden torsdag fra kl. 17.00 til 19.00.

Vi mødes i alt 20 gange i løbet af 9 måneder. Sammen læser vi et udvalgt stykke, hvorefter Grete Bøje introducerer de tekster, der skal læses hjemme til den følgende gang. For at kunne nå det skal vi læse ca. 60 sider fra gang til gang, dvs. gennemsnitligt 4,2 sider om dagen. Vi følger nedenstående læseplan. Sidetal i læseplanen refererer til "BIBELEN, Den Hellige Skrifts kanoniske Bøger i oversættelse autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved Kgl. Resolution af 19. februar 1992." Standardudgave, 1. udgave 3. oplag.

 

Læseplan

 

1. gang torsdag d. 1/9

Generel introduktion til Bibelen og kanonbegrebet.

Vi læser sammen 1. Mosebog 1,1 - 11,9 (side 9-17 = 8 sider)

Introduktion til lektien til 2. gang.

 

2. gang torsdag d. 15/9, hvortil vi har læst: 

1. Mosebog og 2. Mosebog 1,1 - 24,18 (side 17-77 = 60 sider)

Introduktion til lektien til 3. gang.

 

3. gang torsdag d. 29/9, hvortil vi har læst:

2. Mosebog 25,1 - 40,38, 3. Mosebog og 4. Mosebog 1,1 - 14,44 (side 78-138 = 60 sider)

Introduktion til lektien til 4. gang.

 

4. gang torsdag d. 13/10, hvortil vi har læst:

4. Mosebog 15,1 - 36,13 og 5. Mosebog (side 139-197 = 58 sider)

Introduktion til lektien til 5. gang.

 

5. gang torsdag d. 27/10, hvortil vi har læst:

Josvabogen, Dommerbogen og Ruths Bog (side 198-246 = 48 sider)

Introduktion til lektien til 6. gang.

 

6. gang torsdag d. 10/11, hvortil vi har læst:

1. og 2. Samuelsbog (side 247-301 = 54 sider)

Introduktion til lektien til 7. gang.

 

7. gang torsdag d. 24/11, hvortil vi har læst:

1. og 2. Kongebog (side 302-359 = 57 sider)

Introduktion til lektien til 8. gang.

 

8. gang torsdag d. 8/12, hvortil vi har læst:

1. og 2. Krønikebog (side 360-417 = 57 sider)

Introduktion til lektien til 9. gang.

 

9. gang torsdag d. 22/12, hvortil vi har læst:

Ezras Bog, Nehemias' Bog, Esters Bog, og Jobs Bog (side 418-479 = 61 sider)

Introduktion til lektien til 10. gang.

 

10. gang torsdag d. 12/1, hvortil vi har læst:

Salmernes Bog, Salme 1 - 109 (side 480-543 = 63 sider)

Introduktion til lektien til 11. gang.

 

11. gang torsdag d. 26/1, hvortil vi har læst:

Salmernes Bog, Salme 110 - 150, Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog og Højsangen (side 544-603 = 59 sider)

Introduktion til lektien til 12. gang.

 

12. gang torsdag d. 9/2, hvortil vi har læst:

Esajas' Bog (side 604-667 = 63 sider)

Introduktion til lektien til 13. gang.

 

13. gang torsdag d. 23/2, hvortil vi har læst:

Jeremias' Bog (side 668-728 = 60 sider)

Introduktion til lektien til 14. gang.

 

14. gang torsdag d. 9/3, hvortil vi har læst:

Klagesangene, Ezekiels Bog og Daniels Bog (side 728-797 = 69 sider)

Introduktion til lektien til 15. gang.

 

15. gang torsdag d. 23/3, hvortil vi har læst:

Hoseas' Bog, Joels Bog, Amos' Bog, Obadias' Bog, Jonas' Bog, Mikas Bog, Nahums Bog, Habakkuks Bog, Sefanias' Bog, Haggajs Bog, Zakarias' Bog og Malakias' Bog (side 798-855 = 57 sider)

Introduktion til lektien til 16. gang.

 

16. gang torsdag d. 6/4, hvortil vi har læst:

Matthæusevangeliet og Markusevangeliet (side 859-918 = 59 sider)

Introduktion til lektien til 17. gang.

 

17. gang torsdag d. 20/4, hvortil vi har læst:

Lukasevangeliet og Johannesevangeliet (side 919-985 = 66 sider)

Introduktion til lektien til 18. gang.

 

18. gang torsdag d. 4/5, hvortil vi har læst:

Apostlenes Gerninger og Romerbrevet (side 988-1036 = 48 sider)

Introduktion til lektien til 19. gang.

 

19. gang torsdag d. 18/5, hvortil vi har læst:

1. og 2. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, 1. og 2. Thessalonikerbrev og 1. og 2. Timotheusbrev (side 1037-1094 = 57 sider)

Introduktion til lektien til 20. gang.

 

20. gang torsdag d. 1/6, hvortil vi har læst:

Titusbrevet, Filemonbrevet, Hebræerbrevet, Jakobs brev, Peters 1. og 2. brev, Johannes' 1., 2. og 3. brev, Judas' brev og Johannes' Åbenbaring (side 1095-1147 = 52 sider)

Afslutning

 


Alle er velkomne - Jeg glæder mig til at se Jer!

Med venlig Hilsen

Grete Bøje

provst