Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Holte Kirke i Ny Holte Sogn indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.                                                                                      

Holte Kirke i Ny Holte Sogn indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  1. Det navn, du har indtastet
  2. Den e-mailadresse, du har indtastet

Holte Kirke i Ny Holte Sogn videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.

Holte Kirke i Ny Holte Sogn opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig Holte Kirkes nyhedsbreve, eller nyhedsbrevet ophører.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Holte Kirke i Ny Holte Sogns behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Europa-Parlementets og Rådets forordning (EU).

Dataansvarlig for behandlingen - hvordan kontakter du os?

Chrurcdesk er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder Churchdesk´s kontaktoplysninger nedenfor.

Churchdesk

Njalsgade 21G

2300 København S.

Tlf. 70702670   mail: support@churchdesk.com

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til.

Databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, som kan kontaktes via email: databeskyttelsesraadgiver@km.dk, eller via:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Tlf: 33923390   Mail: km@km.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfrordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Holte Kirke i Ny Holte Sogns behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Holte Kirke i Ny Holte Sogns behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Holte Kirke i Ny Holte Sogn tril en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Folkekirkens It.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Churchdesk eller Holte Kirke i Ny Holte Sogn mail: nyholte.sogn@km.dk.

Såfremt du vælger at trække dit samtyke tilbage, påvirker dette alene den femadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Holte Kirke i Ny Holte Sogn som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis Holte Kirke i Ny HolteSogn af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i så fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Holte Kirke i Ny Holte Sogns behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77 via borger.dk, eller ved mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eurlex.europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Holte Kirke i Ny Holte Sogn behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysninger kan videregives til de nævnte modtagere.