Syng med i Holte Kirke

Alle, som kan lide at synge er velkomne til fællessang i Holte Kirke.

Sangcaféen ved Henrik Schrøder i sognegården er en relativ ny tradition i Holte Kirke, hvor vi ved fem arrangementer fordelt over hele året mødes omkring glæden ved at synge sammen.

Hvert sangcafé-arrangement tager udgangspunkt i en person eller et tema. Frem til pausen holder vi os til dette tema. Efter pausen, hvor der bydes på kaffe og kage, synger vi nogle af årstidens sange. Herudover er der mulighed for, at deltagerne frit kan foreslå sange. På denne måde vil det i vid udstrækning være op til deltagerne, hvilke sange vi skal synge.

Vi har en enorm sangskat i Danmark, så der er nok at tage fat på.

Arrangementerne varer ca. halvanden time. Tag en ven med - jo flere vi synger, jo sjovere er det.

Sangcaféer i 2020:

Vinter:           Fredag den 24. januar kl 16

Forår:            Fredag den 27. marts kl. 16

Midsommer: Onsdag den 24. juni kl. 19

Efterår:         Onsdag den 2. september kl. 19

Advent/jul:    Fredag den 11. december kl. 16

 

Menighedskor

Fire søndage i 2020 er det menighedens eget kor, som står for salmesangen ved gudstjenesten.

Med afsæt i den store interesse for sangcaféerne opretter vi nu et menighedskor i Holte Kirke.

Alle, som har lyst, kan deltage i menighedskoret, hvor vi i en afslappet men seriøs atmosfære mødes og forbereder de musikalske indslag til søndagens gudstjeneste.

Menighedskoret øver kl. 10-11 lørdagen før den aktuelle medvirken samt en time før gudstjenesten. Man behøver ikke melde sig til alle fire gange, men korprøven dagen før samt forprøven før gudstjenesten er naturligvis obligatorisk.

Tilmelding sendes til organist Henrik Schrøder på henrikschroder@outlook.dk

Søndage, hvor Holte Kirkes Menighedskor medvirker ved gudstjenesten:

Søndag den 15. marts

Søndag den 24. maj

Søndag den 20. september

Søndag den 15. november