Syng med i Holte Kirke

Alle, som kan lide at synge kan deltage i fællessang i Holte Kirke.

Sangcafé:

Sangcaféen i sognegården en ny tradition i Holte Kirke, hvor vi med fem arrangementer fordelt over hele året mødes omkring glæden ved at synge sammen.

Hvert sangcafé-arrangement tager udgangspunkt i en person eller et tema. Frem til pausen holder vi os til dette tema. Efter pausen, hvor vi byder på kaffe og kage, vil vi synge nogle af årstidens sange. Herudover er der mulighed for, at deltagerne frit kan foreslå sange. På denne måde vil det i vid udstrækning være op til deltagerne, hvilke sange vi skal synge.

Vi har en enorm sangskat i Danmark, så der er nok at tage fat på.

Arrangementerne varer ca. halvanden time. Tag en ven med - jo flere vi synger, jo sjovere er det.

Sangcaféer i 2020:

Vinter:           Fredag den 24. januar kl 16

Forår:            Fredag den 27. marts kl. 16  AFLYST

Midsommer: Onsdag den 24. juni kl. 19 AFLYST

Efterår:         Onsdag den 2. september kl. 19

Advent/jul:    Fredag den 11. december kl. 16

Menighedskor:

Corona-nedlukningen kom på tværs af forårets plan om at oprette et kor.

Fire søndage i 2020 var det menighedens eget kor, der skulle stå for salmesangen ved gudstjenesten.

Med afsæt i den store interesse for sangcaféerne er det fortsat planen, at vi vil oprette et menighedskor i Holte Kirke.

Alle, som har lyst, kan deltage i menighedskoret, hvor vi i en afslappet men seriøs atmosfære mødes og forbereder de musikalske indslag til søndagens gudstjeneste.

Menighedskoret øver kl. 10-11 lørdagen før den aktuelle medvirken samt en time før gudstjenesten. Man behøver ikke melde sig til alle fire gange, men korprøven dagen før samt forprøven før gudstjenesten er naturligvis obligatorisk.

Tilmelding sendes til organist Henrik Schrøder på henrikschroder@outlook.dk

Søndage, hvor Holte Kirkes Menighedskor medvirker ved gudstjenesten:

Søndag den 20. september

Søndag den 15. november