I tillid til, at de sidste restriktioner og afstandskrav bliver udfaset pr 1. september 2021, genoptager vi nu fællessang-aktiviteterne i Holte Kirke.

Alle, som kan lide at synge, er velkomne.

 

Sangcafé:

Sangcaféen i sognegården en ny tradition i Holte Kirke, hvor vi med fem arrangementer fordelt over hele året mødes omkring glæden ved at synge sammen.

Det er tanken, at hvert sangcafé-arrangement skal tage udgangspunkt i en person eller et tema. Frem til pausen holder vi os til dette tema. Efter pausen, hvor vi får en kop kaffe og kage, vil vi synge nogle af årstidens sange. Herudover er der mulighed for, at deltagerne frit kan foreslå sange. På denne måde vil det i vid udstrækning være op til deltagerne, hvilke sange vi skal synge.

Vi har en enorm sangskat i Danmark, så der er nok at tage fat på.

Arrangementerne varer ca. halvanden time. Tag en ven med - jo flere vi synger, jo sjovere er det.

2021:

Fredag den 10. september kl. 16:            Efterårs- og kærlighedssange

Fredag den 17. december kl. 16:             Advents- og julesange samt Luciaindslag

 

2022:

Fredag den 21. januar kl. 16:                                         Vintersange

Fredag den 18. marts kl. 16:                                          Forårssange

Onsdag den 22. juni kl. 19:                       Sange til den danske sommer                  (Bemærk tidspunktet!)

 

Menighedskor:

Fire søndage om året er det menighedens eget kor, som står for salmesangen ved gudstjenesten.

Med afsæt i den store interesse for sangcaféerne opretter vi nu et menighedskor i Holte Kirke.

Alle, som har lyst, kan deltage i menighedskoret, hvor vi i en afslappet men seriøs atmosfære mødes og forbereder de musikalske indslag til søndagens gudstjeneste.

Menighedskoret øver kl. 10-11 lørdagen før den aktuelle medvirken samt en time før gudstjenesten. Man behøver ikke melde sig til alle fire gange, men korprøven dagen før samt forprøven før gudstjenesten er naturligvis obligatorisk.

Tilmelding sendes til organist Henrik Schrøder på henrikschroder@outlook.dk

 

Holte Kirkes Menighedskors aktivitetskalender:

 

2021:

Lørdag den 11. september      kl. 10-11.30:  Korprøve i salen/kirken

Søndag den 12. september    kl. 9.30: Opvarmning og forprøve i salen. Kl.10.30: Gudstjeneste

 

Lørdag den 20. november       kl. 10-11.30:  Korprøve i salen/kirken

Søndag den 21. november      kl. 9.30: Opvarmning og forprøve i salen. Kl. 10.30: Gudstjeneste

 

2022:

Lørdag den 12. marts              kl. 10-11.30:  Korprøve i salen/kirken

Søndag den 13. marts             kl. 9.30: Opvarmning og forprøve i salen. Kl. 10.30: Gudstjeneste

 

Lørdag den 7. maj                    kl. 10-11.30:  Korprøve i salen/kirken

Søndag den 8. maj                   kl. 9.30: Opvarmning og forprøve i salen. Kl. 10.30: Gudstjeneste