På valgsorsamlingen den 15. september 2020 blev følgende kandidater valgt:

Sven P. Larsen, Gerda Christensen, Johanne A. Scheel, Ulla M.Dyrvang, Lone Elvig, Henrik Lindstrøm, Lars Bjørn og Dorthe Klemmesen. Samt de fødte medlemmer, Holte kirkes præster Grete Bøje, Lise Djernes Østergaard og Christian Fink Tolstrup, Michael Seistrup (Udtrådt)

Suppleanter: Henrik Holt Larsen (Indtrådt i menighedsrådet v. Michael Seistrups udtræden), Poul René Wils (fraflyttet), Dorte Lemche og Marianne Koester.

 

Menighedsrådets funktionsperiode er på 4 år.

Der er valgt 9 medlemmer til menighedsrådet. Der blev ikke opstillet nogen alternativ liste, og de på valgforsamlingen valgte kandidater blev således medlemmer af det ny menighedsråd, der tiltrådte den 25. november 2020.