Valgforsamlingen er overstået.

På valgsorsamlingen den 15. september blev følgende kandidater valgt:

Sven P. Larsen, Gerda Christensen, Michael Seistrup, Johanne A. Scheel, Ulla M.Dyrvang, Lone Elvig, Henrik Lindstrøm, Lars Bjørn og Dorthe Klemmesen. Samt de fødte medlemmer, Holte kirkes præster Grete Bøje, Lise Djernes Østergaard og Christian Fink Tolstrup.

Suppleanter: Henrik Holt Larsen, Poul René Wils, Dorte Lemche og Marianne Koester.

Der afholdes ikke AFSTEMNINGSVALG.

Menighedsrådets funktionsperiode er på 4 år

Der er valgt 9 medlemmer til menighedsrådet. Der er ikke opstillet nogen alternative lister, og de på valgforsamlingen valgte kandidater er således medlemmer af det ny menighedsråd, der tiltræder den 25. november.